Cư dân thành phố Cornwall muốn biết thêm về tương lai của trung tâm Nav đang chứa người tỵ nạn.

Cornwall, Ontario: Cư dân trong thành phố Cornwall đã đến  ngồi chật phòng họp của hội đồng thành phố Cornwall, tỉnh bang Ontario trong buổi tối hôm thứ hai ngày 21 tháng 8, về những gì sẽ xảy ra cho trung tâm sinh hoạt Nav trong thành phố, nơi hiện là chỗ tạm dung cho khoảng 500 người từ Mỹ vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn.

Trung tâm Nav với số lều do binh sĩ trong quân lực Canada dựng tạm, sẽ là nơi cư trú cho 500 người tỵ nạn trong vòng 2 tháng tới.

Nhiều nghị viên thành phố cũng như nhiều cư dân  đã muốn biết là  chính quyền thành phố Cornwall sẽ tìm cách nào để  có chỗ ở cho 500 người tỵ nạn sau hai tháng tạm trú trong trung tâm giải trí  và hội họp Nav?

Cũng theo các viên chức di trú thì 40 phần trăm số người tỵ nạn hiện đang cư trú ở trung tâm Nav là trẻ em

Tin tức khác...