Tỉnh bang Saskatchewan cho gia tăng thuế hàng hóa.

Saskatoon, Saskatchewan: Trong hôm  thứ tư ngày 22 tháng 3, ông bộ trưởng tài chánh  Kevin Doherty đã công bố bản ngân sách cho tỉnh bang Saskatchewan trong năm 2017.

Chính quyền tỉnh bang  đã cho gia tăng thuế hàng hóa (sales tax) lên 6 phần trăm cùng những biện pháp khác sẽ giúp chính quyền tỉnh bang thâu thêm 900 triệu dollars tiền thuế trong  năm nay.

Bản ngân sách năm nay của chính quyền tỉnh bang Saskatchewan  cho thấy là số thâm thủng lên đến 685 triệu dollars.

Thuế hàng hóa ở tỉnh bang này gia tăng từ 5 phần trăm lên đến 6 phần trăm, và thuế hàng hóa sẽ đánh trên những loại hàng hóa và dịch vụ  mới như quần áo trẻ con, ăn uống tại nhà hàng, tiền  đóng bảo hiểm cũng như những dịch vụ xây cất.

Thuế  đánh trên thuốc lá và rượu cũng gia  tăng, trong khi nhiều tín dụng thuế bị bãi bỏ như  tín dụng về tiền học phí đại học.

Tin tức khác...