Thiên Sứ mùa đông & Như khói đông phai

Thơ Hồng Thúy
Nhạc nền tiếng kèn saxo của nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn

 

Tin tức khác...