Thượng nghị sĩ Bernie Sanders sẽ ra tranh chức tổng thống

Vermont: Tuyên bố trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 2, thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont cho biết là ông ta sẽ ra tranh chức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử năm 2020.
Trong cuộc tranh cử chức ứng cử viên của đảng Dân Chủ năm 2016, thượng nghị sĩ Sanders dã thua phiếu bà Hillary Clinton và sau đó là tổng thống Trump đã hạ bà Clinton và đảng Dân Chủ trong đường tơ kẽ tóc.
Theo lời tuyên bố của thượng nghị sĩ Sanders năm nay 77 tuổi, thì mục đích cuộc tranh cử của ông không những là hạ ông Trump mà còn biến đổi Hoa Kỳ , tạo một chính quyền dựa trên những căn bản về kinh tế, xã hội và môi trường.
Những dự án của ông bao gồm việc cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho mọi người cho đến việc miễn học phí cho các sinh viên đại học.
Số người tuyên bố ra tranh chức ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Dân Chủ, trong cuộc bầu cử năm 2020 rất đông, và có ít nhất là 4 nữ ứng cử viên.

Tin tức khác...