16 tiểu bang thưa ông Trump ra tòa

Sacramento, California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 18 tháng 2, 16 tiểu bang Hoa Kỳ đã đệ đơn thưa tổng thống Trump ra tòa về quyết định của ông ta công bố tình trạng khẩn cấp, để có tiền xây bức tường biên giới.
16 tiểu bang Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi tiểu bang California và bao gồm các tiểu bang Colorado, Connecticut, Delaware Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, New Jersey, Minnesota, New Mexico, New York, Virgina và Oregon, đã đệ đơn thưa ông Trump tại tòa án khu vực phía bắc của tiểu bang California về việc “ông Trump đã vi phạm hiến pháp, ăn cắp tiền công quỹ của những người Mỹ và của các tiểu bang, số tiền đã được phân chia bởi quốc hội”
Theo những chỉ trích thì hiến pháp Mỹ chỉ định quốc hội là nơi có quyền quyết định việc chi thu, chứ không phải quyền của tổng thống, và ông Trump đã vi phạm khi sử dụng việc công bố tình trạng khẩn cấp, để dùng tiền mà quốc hội đã phân chia cho các công việc khác, vào việc xây tường biên giới.
Người ta cũng cho là việc ngăn chận di dân là chuyện đã xảy ra từ bao nhiêu năm qua và không phải là một chuyện khẩn cấp.
Ông Trump cũng có thể lẳng lặng, thu vén những tiền bạc ở các nơi, và có thể có đủ số tiền cho ông xây tường, nhưng ông muốn việc xây tường phải được công bố công khai, vì đây là chuyện mà ông đã hứa khi ra tranh cử năm 2016, và còn muốn được tái ứng cử vào năm 2020.

Tin tức khác...