Thuốc trị bệnh phong thấp có thể dùng chữa COVID-19?

New York: Kết quả của một cuộc thử nghiệm của các bác sĩ Pháp được công bố hôm thứ ba ngày 28 tháng 4 cho thấy là một loại thuốc trước đây dùng để chữa bệnh phong thấp, cũng có những hiệu quả giảm bớt bệnh tình của những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.
Thuốc tocillizum trước đây vẫn dùng để chữa bệnh phong thấp,làm giảm những phản ứng miễn nhiễm thiên nhiên của cơ thể, đã được các bác sĩ Pháp dùng điều trị cho những người bị nhiễm COVID-19 đang phải dùng máy trợ thở, và các bác sĩ nhận thấy là số tử vong giảm rõ rệt.
Kết quả cuộc thử nghiệm trên 129 bệnh nhân ở bệnh viện đại học Paris (AP-HP) cho thấy việc dùng loại thuốc phong thấp này giúp làm giảm số người chết vì COVID-19.
Loại thuốc Tocilizum được bán dưới nhãn hiệu Actemra và RoAcemtra dùng để chữa bệnh rheumatoid arthritis.

( chuyển từ bác sĩ Vũ Quốc Duy M.D.)

Tin tức khác...