Thuốc chủng Pfizer có thể dùng cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi

New York: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ hai ngày 20 tháng 9, công ty Pfizer cho biết là sau các cuộc thử nghiệm, thuốc chủng ngừa covid của công ty này hữu hiệu cho những trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi.
Bản công bố cũng cho biết là công ty Pfizer sẽ xin cơ quan y tế FDA của Hoa Kỳ chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng ngừa covid cho trẻ em.
Hiện nay thuốc chủng ngừa của hai công ty Pfizer và Moderna chỉ được dùng cho các người từ 12 tuổi trở lên.
Trẻ em đã trở lại trường và với sự hoành hoành của loài covid biến thể delta hiện là mối lo ngại hàng đầu cho giới chức thẩm quyền ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Lượng thuốc chủng mà công ty Pfizer thử nghiệm trên trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi, chỉ bằng một phần ba số lượng thuốc chủng ngừa covid cho người lớn hiện nay, và các trẻ em cũng sẽ cần chủng ngừa hai lần.
Hiện nay có 2 quốc gia đã chủng ngừa covid cho trẻ em: xứ Cu Ba dùng thuốc chủng nội địa chủng ngừa cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên, trong khi Trung quốc đã cho chủng ngừa cũng bằng thuốc chủng sản xuất trong nước, cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.
Hoa Kỳ và một số các quốc gia khác đã chuẩn y cho việc chủng ngừa mũi thứ ba cho những người trên 65 tuổi và cho những người có hệ thống miễn nhiễm yếu kém.

Tin tức khác...