Thuốc chủng ngừa cúm năm nay hữu hiệu

Toronto: Theo các nhà khảo cứu thì trong mùa cúm năm nay, thuốc chủng ngừa cúm ở Canada trong năm nay đã hữu hiệu ở mức 42 phần trăm.
Trên 40 phần trăm những người chích ngừa đã không bị cúm. Những người còn lại đã chích ngừa cúm, mà bị bệnh thì bệnh cũng không đến nỗi nặng như những người không chích ngừa.
Theo nữ bác sĩ Danuta Skowronski của trung tâm ngăn ngừa bệnh tỉnh bang B.C. thì tuy 42 phần trăm không cao như những mong muốn của các y sĩ, nhưng cũng ở mức “hài lòng” so với tỷ lệ hiệu quả của năm trước đó.
Theo bác sĩ Skowronski thì mức hiệu quả gần 50 phần trăm, rất quan trọng cho những người lớn tuổi và những người bị bệnh trường kỳ dai dẳng, là những người có thể chết nếu bị bệnh cúm.
Cũng theo bác sĩ Skowronski thì thuốc chủng ngừa bệnh cúm năm nay hữu hiệu để ngăn ngừa loại cúm heo H3N2.

Tin tức khác...