Thuốc chủng ngừa covid hết hiệu lực sau 7 tháng?

Hoa Thịnh Đốn: Theo kết quả của các cuộc khảo cứu được phổ biến trong hôm thứ hai ngày 4 tháng 10, thì những loại thuốc chủng ngừa covid có thể sẽ mất đi những hiệu nghiệm sau một thời gian được chủng ngừa.
Các khảo cứu gia đã phân tích máu của một số người đã chủng ngừa covid hoàn toàn hai mũi của loại thuốc Pfizer, thì nhận thấy là 6 tháng sau nhận mũi chủng ngừa thứ nhì, cơ thể của một số những người đã chủng ngừa không còn có hiệu quả ngăn ngừa loài covid nhất là loài biến thhể delta.
Theo các nhà khảo cứu, giáo sư Bali Pudendran của trường đại học Stanford và giáo sư Mehul Suthar của trường đại học Emory thì các dữ kiện cho thấy là sau thời gian 7 tháng chủng ngừa covid mũi thứ nhì bằng thuốc chủng Pfizer, lượng miễn nhiễm trong cơ thể dùng để chống lại con vi rút corona đã sút giảm 10 lần.
Trong khi theo ông Ugur Sahin, đồng chủ nhân của công ty BioNtech, công ty tổ hợp sản xuất thuốc chủng Pfizer thì có nguy cơ có những biến hóa của loài vi rút corona trong tương lai và vì thế người ta có thể sẽ phải chủng ngừa covid trở lại.
Công ty Pfizer và công ty BioNtech đã làm đơn gửi cho cơ quan y tế Hoa Kỳ, xin chủng ngừa cho những trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi.

Tin tức khác...