Thuế thổ trạch ở thành phố Toronto gia tăng 2 phần trăm.

Toronto: Theo những tin tức  vừa công bố hôm thứ tư ngày 15 tháng hai, các nghị viên hội đồng thành phố Toronto đã  thảo luận về ngân sách thành phố trong năm 2017.

Các nghị viên đã bỏ phiếu chấp thuận việc tăng thuế thổ trạch thêm 2 phần trăm trong năm nay, với tỷ lệ 35 nghị viên đồng ý và 8 nghị viên không

Cũng theo các viên chức của hội đồng thành phố thì trung bình,mỗi gia chủ trong thành phố Toronto sẽ phải trả thêm khoảng $100 tiền thuế thổ trạch.

Ông thị trưởng John Tory đã ủng hộ việc gia tăng thuế này.

Trong khi theo nhận định của nhiều chuyên gia thì mức thuế thổ trạch gia tăng thực sự là 3.29 phần trăm chứ không chỉ có 2 phần trăm, sau khi cộng thêm 0.5 phần trăm thuế đóng cho  quỹ xây dựng thành phố ( City Building Fund) và cộng thêm nhiều thứ thuế khác không được định danh.

Tin tức khác...