Giá nhà trung bình trên toàn Canada không gia tăng

Ottawa:Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, phổ biến trong hôm thứ tư ngày 15 tháng hai thì giá nhà trung bình trên toàn Canada chỉ gia tăng 0.2 phần trăm trong tháng giêng.

Giá nhà  trung bình ở Canada trong tháng giêng là $470,253, gia tăng 0.2 phần trăm so với giá của một năm trước đó.

Trong khi đó số lượng nhà bán được giảm 1.3 phần trăm trong tháng giêng, số lượng nhà bán thấp đứng hàng thứ nhì  kể từ mùa thu năm 2015 cho đến nay.

Những luật lệ mới của chính quyền nhằm cắt giảm số người mua nhà “đầu cơ” (speculation) đã xem ra có hiệu quả!

Tuy nhiên giá cả nhà cửa cũng thay đổi tùy vùng và tùy thành phố. Giá nhà gia tăng 22 phần trăm trong vùng đại thủ phủ Toronto (bao gồm những thành phố lân cận như Mississauga, Brampton..), và gia tăng 15.6 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Vancouver: trong năm nay giá nhà ở Toronto có thể gia tăng mạnh mẽ hơn ở Vancouver?

Trong khi giá nhà ở các thành phố lại sút giảm: giá nhà sút giảm 3 phần trăm ở thành phố Calgary và một phần trăm ở thành phố Saskatoon.

Tin tức khác...