Thử nước bọt để phát giác cần sa

Lần đầu tiên chính phủ liên bang đã chấp thuận cho thử nước bọt để phát giác liệu một người lái xe đã có dùng cần sa trước đó hay không, trong những cuộc chận xét xe cộ để kiểm tra giấy tờ của cảnh sát công lộ.

Hôm 27/8, Tổng trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould đã chấp thuận cho các nhân viên thực thi pháp luật được dùng Drager DrugTest 5000 – một thiết bị phân tích nước bọt của người lái xe để phát giác THC- chất có trong cần sa và là tác nhân chính tác động lên hành vi của những người sử dụng.

Thiết bị này nay sẽ được cấp cho cảnh sát trên toàn quốc, mặc dù việc dùng một thiết bị cụ thể nào thì vẫn sẽ tùy thuộc vào quyết định của các lực lượng cảnh sát. Các nhà sản xuất xác nhận với liên bang rằng họ có thể đáp ứng nhu cầu cung cấp thiết bị kiểm tra nước bọt nói trên trong vòng 4-6 tuần sắp tới.

Cần nhắc lại, luật được Quốc hội thông qua hồi tháng 6 đã cho phép dùng các “roadside saliva tests” để phát giác sự hiện diện của những loại ma túy như cocaine, methamphetamine và cần sa. Chính phủ liên bang đã cam kết tài trợ $161 triệu để huấn luyện cho cảnh sát, mua thiết bị kiểm tra ma túy nói trên trong vòng 5 năm tới, đồng thời sẽ thực hiện một cuộc vận động nâng cao ý thức của dân chúng về những nguy hại trong lúc lái xe mà đã dùng ma túy.

Tin tức khác...