Thủ lãnh Doug Ford có triển vọng trở thành thủ hiến

Toronto: Theo kết quả những cuộc thăm dò dân ý phổ biến hôm thứ sáu ngày 20 tháng 4, thì đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford có triển vọng thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7 tháng 6.
43 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết họ ủng hộ đảng PC, 26.6 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do và 23.3 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ.
Cũng theo các chuyên gia thì tỷ lệ mà đảng PC có thể thắng với một chính quyền chiếm đa số lên đến 92 phần trăm.

Tin tức khác...