Thủ lãnh đảng Bloc Quebecois bị bất tín nhiệm.

Montreal: Kết quả cuộc bầu cử tín nhiệm thủ lãnh của đảng Bloc Quebecois, được công bố hôm thứ bảy ngày 2 tháng 6, cho thấy đa số đảng viên của đảng này đã bất tín nhiệm bà thủ lãnh Martine Ouellet.
Theo kết quả cuộc bầu cử bằng điện thoại diễn ra trong tuần qua, của trên 15 ngàn đảng viên của đảng Bloc Quebecois thì chỉ có 32 phần trăm số đảng viên bỏ phiếu tín nhiệm bà thủ lãnh.
Trước khi có cuộc bầu cử thì bà thủ lãnh Ouellet đã tuyên bố là bà cần ít nhất 50 phần trăm số đảng viên cộng thêm 1 phiếu ủng hộ, để tiếp tục vai trò thủ lãnh.
Gần đây có những vận động trong nội bộ đảng này, đòi bà thủ lãnh phải từ chức.
Với chỉ có 32 phần trăm số người ủng hộ, đảng Bloc Quebecois chắc chắn sẽ có một tân thủ lãnh.

Tin tức khác...