Những người Quebecers sẽ được vào xem bảo tàng viện miễn phí.

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo thì bắt đầu từ tháng 6 năm nay, những người sinh sống ở tỉnh bang Quebec có thể viếng thăm những bảo tàng viện trong tỉnh bang miễn phí vào ngày chúa nhật đầu mỗi tháng.
Chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ bỏ ra 5 triệu dollars để có thể cho những người Quebecers viếng thăm những bảo tàng viện, trong vòng 5 năm sắp đến.
Riêng tại thành phố Montreal, có đến 7 bảo tàng viện đồng ý gia nhập chương trình này của tỉnh bang Quebec.
Những bảo tàng viện này là:
• Montreal Museum of Fine Arts.
• Musée d’art contemporain de Montréal.
• Canadian Centre for Architecture.
• Montreal Holocaust Museum.
• McCord Museum.
• Musée des maîtres et artisans du Québec.
• Écomusée de la maison du fier monde.
Tại thành phố Quebec,trong số những bảo tàng viện tham dự chương trình cho cư dân vào miễn phí là the Musée de la civilisation và the Musée national des beaux-arts du Québec

Tin tức khác...