Thủ lãnh đảng Bảo Thủ Thống Nhất hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế thương mại cho các công ty.

Edmonton: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 12 tháng 3, ông Jason Kenney, thủ lãnh của đảng Bảo Thủ Thống Nhất (UCP) cho biết là nếu đảng UCP thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang sắp diễn ra, ông sẽ cho cắt giảm thuế thương mại đánh trên các công ty từ mức 12 phần trăm xuống còn 8 phần trăm vào năm 2022, và đây là mức thuế thương mại thấp nhất ở Canada, so với mức thuế ở các tỉnh bang khác.
Trong khi đó bà thủ hiến Rachel Notley của đảng cầm quyền Tân Dân Chủ đã gọi dự thảo cắt thuế của đảng UCP là một cách cho thêm lợi tức cho các công ty.
Ông Jason Kenney cũng so sánh cách thức giảm thuế của đảng Bảo Thủ Thống Nhất và việc gia tăng thuế của đảng NDP: đảng NDP cho gia tăng thuế thương mại từ 10 phần trăm lên 12 phần trăm, ngay trong thời gian nền kinh tế của tỉnh bang Alberta ở trong thời kỳ suy thoái.
Theo lời ông Kenney thì việc giảm thuế thương mại sẽ giúp chủ nhân các công ty bỏ thêm tiền đầu tư và sẽ giúp số doanh thu của chính quyền tỉnh bang gia tăng

Tin tức khác...