Thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang là người lưỡng quốc tịch

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 4 tháng 10, thì thủ lãnh Andrew Scheer của đảng Bảo Thủ là một người lưỡng quốc tịch: có quốc tịch Canada và Hoa Kỳ.
Bố mẹ của ông Scheer là người có quốc tịch Canada, nguyên gốc người Lỗ Mã Ni, nhưng ông bố của ông Scheer đã sinh ra ở Hoa Kỳ, và như thế ông Scheer cũng có quốc tịch Mỹ.
Cũng theo ông Scheer thì trong tháng 8 vừa qua, ông đã đến tòa đại sứ Hoa Kỳ, làm thủ tục xin hủy bỏ quốc tịch Mỹ.
Khi được hỏi là tại sao ông ta không nói cho mọi người biết là ông ta có quốc tịch Mỹ, thì ông Scheer trả lời là chẳng có ai đã hỏi ông về ông ta có quốc tịch Mỹ hay không?
Có những câu hỏi là tại sao ông thủ lãnh này đã chờ đến tháng 8, cận kề ngày bầu lại dân biểu liên bang, mới đến tòa đại sứ xin hủy bỏ quốc tịch Mỹ, thì ông Scheer nói là trong những năm tháng qua, ông ta chú tâm vào việc củng cố lại đảng Bảo Thủ, nhưng ông ta đã có ý sẽ từ bỏ quốc tịch Mỹ trước ngày bầu cử.
Ông thủ lãnh đảng Bảo Thủ cũng cho biết là ông ta khai thuế Mỹ hàng năm.
Phát ngôn viên của đảng Bảo Thủ cho biết là ông Scheer đã không xin tái hạn thông hành Mỹ khi ông ta là người lớn cũng như không đi bầu trong các cuộc bầu cử Hoa Kỳ.
Bà thủ lãnh đảng Xanh, Elizabeth May sinh ở tiểu bang Connecticut, nhưng đã xin hủy bỏ quốc tịch Mỹ từ năm 1978, khi bà này có quốc tịch Canada.
Bà May cũng nói là điều quan trọng của một thủ tướng Canada là người này không có những ràng buộc với một quốc gia khác.
Theo luật bầu cử Canada, thì không có những cấm đoán cho những người ra tranh cử dân biểu hay trở thành thủ tướng.

Tin tức khác...