Thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến hứa sẽ cắt giảm tiền điện 12 phần trăm.

Kitchener: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 4 tại thành phố Kitchener, ông Doug Ford thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến ở tỉnh bang Ontario đã hứa là nếu đảng PC thắng cử trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang sắp diễn ra, ông sẽ cho cắt giảm 12 phần trăm số tiền điện mà cư dân trong tỉnh bang phải trả.
Theo ông Ford thì tân chính quyền đảng PC sẽ cho ngừng các dự án mới về năng lượng và như thế sẽ cắt giảm những chi phí mà cư dân trong tỉnh bang phải trả cho các dự án này.
Cũng theo ông thủ lãnh đảng PC thì những cắt giảm này sẽ tiết kiệm trung bình một năm là $172 cho mỗi gia đình.
Ông Ford cũng cho biết thêm là nếu đảng PC thắng trong cuộc bầu cử sắp đến 7 tháng 6, thì ông sẽ cho cắt giảm tiền điện vào ngày 1 tháng giêng năm 2019.
Trong khi đó bà Andrea Horwath, thủ lãnh của đảng NDP cũng hứa hẹn là nếu đảng NDP thắng cử, bà sẽ cho cắt giảm tiền điện 30 phần trăm, so với 12 phần trăm mà đảng PC hứa hẹn.
Cư dân ở tỉnh bang Ontario là những người phải trả tiền điện cao nhất Canada.

Tin tức khác...