Đảng Tân Dân Chủ trong cuộc tranh cử hùng hậu nhất từ trước đến nay.

Hamilton: Theo luật thì những cuộc vận động tranh cử nghị viện tỉnh bang Ontario sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 9 tháng 5, nhưng trong hôm chúa nhật ngày 29 tháng 4 tại thành phố Hamilton, nơi mà bà thủ lãnh đảng NDP, bà Andrea Horwath ra tranh cử, đảng Tân Dân Chủ tỉnh bang Ontario đã phát động cuộc tranh cử và gọi đây là cuộc tranh cử lớn nhất của đảng này từ trước đến nay.
Trong tuần trước đó, đảng NDP đã công bố bản cương lĩnh trong đó có những gia tăng trong các lãnh vực y tế và chăm sóc cho trẻ nhỏ.
Đảng NDP cũng cho biết sẽ cắt giảm chi phí tiền điện 30 phần trăm cho cư dân, nếu đảng này thắng cử.
Một trong những điểm chính yếu của bản cương lĩnh đảng NDP là việc gửi con: những gia đình có lợi tức thấp sẽ được gửi con miễn phí, và nếu có lợi tức cao thì chỉ phải trả $12 một ngày.
Hiện nay đảng NDP có 18 ghế trong nghị viện tỉnh bang.

Tin tức khác...