“Thủ đô” của những vụ giết người ở Canada.

Thunder Bay, Ontario: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ tư ngày 26 tháng 7, thì tỷ lệ phạm tội (crime rate) ở Canada trong năm 2016 đã không gia tăng hay sút gỉam so với năm trước đó, và chiều hướng phạm tội đã sút giảm dần trong vòng 20 năm qua ở Canada.

Những nơi có tỷ lệ phạm tội sút giảm nhiều nhất là ở các tỉnh bang Alberta, Quebec và British Columbia, trong khi  số tội phạm gia tăng ở hai tỉnh bang Ontario và Saskatchewan.

Tỷ lệ phạm tội trên toàn Canada là  2.14 trên 100 ngàn dân, có nghĩa có trên 2 người phạm tội trong dân số 100 ngàn người.

Nơi có tỷ lệ phạm tội so với dân số cao nhất ở Canada  không phải ở các thành phố lớn như Toronto, Vancouver mà là thành phố Thunder Bay.

Thành phố Thunder Bay nằm ở phía tây bắc của tỉnh bang Ontario, bên hồ Superior, hồ lớn nhất trong Ngũ Đại Hồ và nằm gần biên giới giữa tỉnh bang Ontario và Manitoba.

Thống kê dân số vào năm 2011 thì thành phố Thuder Bay chỉ có 108 ngàn dân.

Trong khi tỷ lệ phạm tội ở thành phố này là 6.64 trên 100 ngàn dân.

Đứng hàng thứ nhì là thành phố Edmonton với tỷ lệ phạm tội  bằng phân nửa tỷ lệ ở thành phố Thunder Bay.

Trong năm 2016 có 96 người bị giết ở thành phố Toronto, nhưng tỷ lệ phạm tội ở Toronto chỉ là  1.55.

Tin tức khác...