Thống đốc quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ không thay đổi mức lãi suất

Hoa Thịnh Đốn: Sau cuộc họp kéo dài hai ngày, và trong hôm thứ tư ngày 30 tháng giêng, các thống đốc của quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ đã không cho thay đổi mức lãi suất căn bản.
Theo bản công bố thì tuy tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp kỷ lục, nhưng có những cái không chắc chắn cho nền kinh tế Mỹ, với những trồi sụt của thị trường chứng khoán, đã khiến những thống đốc của ngân hàng trung ương Mỹ, quyết định không cho tăng mức lãi suất thêm 1 lần nữa, như đã dự trù.
Chúng ta cũng biết là kỳ gia tăng mức lãi suất vừa qua của quỹ Dự Trữ liên bang trong tháng chạp năm 2018, đã khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sút giảm mạnh.
Trong hôm thứ tư ngày 30 tháng giêng vừa qua, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York gia tăng 434 điểm và ở mức 25,014 điểm.

Tin tức khác...