Thống đốc Cali yêu cầu cư dân cắt giảm việc dùng nước vì hạn hán nghiêm trọng.

Santa Monica, California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 7, thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California đã yêu cầu cư dân trong tiểu bang cắt giảm 15 phần trăm số nước dùng hàng ngày, vì miền tây Hoa Kỳ đang ở trong cơn hạn hán kéo dài cộng thêm nhiệt độ trong những ngày hè lên cao đến những kỷ lục mới.
50 trong số 58 quận trong tiểu bang Cali đang ở trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Theo văn phòng thống đốc tiểu bang thì nếu cư dân trong tiểu bang cắt giảm số nước xài 15 phần trăm, thì số lượng nước này đủ dùng cho 1.7 triệu gia đình trong 1 năm.
Các cách tiết kiệm nước mà chính quyền tiểu bang California đề nghị như giới hạn số nước tưới vườn và dùng nước tưới vườn sau khi đã dùng ở trong nhà như rửa rau cỏ, rút ngắn thời gia tắm vòi, và chỉ chạy máy giặt hay máy rửa chén khi đã chất đầy quần áo hay chén dĩa trong máy.

Tin tức khác...