THÔNG BÁO: TÌM THÂN NHÂN

Thông báo!!!
Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên: NGUYỄN VĨNH LÂN, số quân: 681137969, loại máu O+.
Nếu ai là thân nhân nói trên xin vui lòng liên lạc:
Điện Thoại 0935.899.347, gặp Ni Sư Thông Mẫn.

More Stories...