Gía nhà gia tăng 10 phần trăm ở Canada

Ottawa: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada phổ biến trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 12, thì giá nhà ở Canada đã gia tăng trong năm qua.

Trong vòng 1 năm, tính đến cuối tháng 11 năm nay, giá một căn nhà trung bình ở Canada gia tăng 10.2 phần trăm, và ở mức $456,186.

Tuy nhiên nếu không tính chung hai vùng thủ phủ Toronto và Vancouver, thì giá nhà trung bình ở Canada trong những vùng còn lại chỉ ở mức $338,969 hay gia tăng chỉ có 3.4 phần trăm.

Tổng số lượng nhà bán được ở Canada trong tháng 11 vừa qua cũng ở mức cao nhất ở Canada, trong vòng 6 năm qua.

Thông thường những người đi mua nhà nhiều nhất chỉ trong những tháng mùa xuân và mùa hè, nhưng năm nay lại không theo đúng những thông lệ đó: số nhà bán được trong những tháng đầu đông vẫn ở mức cao.

Theo bà Pauline Aunger của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì với những sự thay đổi trong việc mượn tiền mua nhà, mà chính quyền liên bang sẽ cho áp dụng trong năm tới, cũng như những tin tức là Hoa kỳ sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản, sẽ khiến cho nhiều người mua nhà ngay trong năm nay, thay vì phải chờ đến mùa xuân năm tới.

More Stories...