Thời tiết mùa thu sẽ êm dịu trong năm nay.

Ottawa: Theo những tiên đoán của đài khí tượng The Weather Network phổ biến trong hôm thứ hai ngày 17 tháng 9, thì mùa thu ở Canada năm nay sẽ là một mùa thu êm dịu, và mùa đông sẽ tới trễ trong năm nay.
Theo bản tiên đoán thì cư dân ở Canada sẽ hưởng một mùa thu đầy dủ kéo dài trong hai tháng và mùa đông sẽ không đến cho đến đầu tháng chạp năm nay.
Theo ông Chris Scott của đài khí tượng the Weather Network thì mùa thu là mùa của những chuyển tiếp từ hè sang đông, và trong năm nay thì sự chuyển tiếp không cực kỳ như những năm trước: những mùa thu trước có những tuần thật nóng và chuyển sang thật lạnh, trước khi mùa đông thực sự trở về.
Khí tượng gia Scott cũng cho là nhiệt độ trong tháng 9 năm nay, nóng hơn những tháng 9 của các năm trước, ít mưa và ít tuyết.

Tin tức khác...