Số người chết liên quan đến nha phiến opioid gia tăng

Toronto: Cuộc khủng hoảng nghiền nha phiến vẫn gây những trở ngại lớn cho các cơ quan cấp cứu trên toàn Canada, khi số người chết vì dùng ma túy quá liều lượng ngày một gia tăng.
Trong năm nay có 1,250 người chết vì dùng ma túy quá liều ở tỉnh bang Ontario: số người chết gia tăng 246 phần trăm trong vòng 15 năm qua.
Cũng theo bản công bố của bộ y tế tỉnh bang Ontario thì 25 phần trăm số người chết này đã xảy ra ở trong thành phố Toronto.
Kể từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 8 năm 2018, có 3,102 người phải vào bệnh viện vì dùng ma túy quá liều.
Số người dùng ma túy quá liều gia tăng đã gây những khó khăn cho các cơ quan cấp cứu trong tỉnh bang Ontario trong những năm qua.

Tin tức khác...