Thời kỳ “mở cửa cho xem nhà” bắt đầu trở lại

Toronto: Đại dịch COVID-19 hoành hoành cũng làm ngăn cản nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada trong nhiều tháng.
Mới đây chính quyền nhiều tỉnh bang cho phép các chuyên gia địa ốc được quyền “mở cửa cho xem nhà” ( open house) nhưng có những giới hạn mới tùy từng thành phố.
Tại vùng đại thủ phủ Vancouver, những người đi xem nhà sẽ phải tuân giữ khoảng cách giao thiệp, phải đeo khẩu trang, và phải dùng chai diệt khuẩn có để sẵn trong căn nhà đang mở cửa.
Tại tỉnh bang Ontario, số người vào xem nhà giới hạn là 30 phần trăm sức chứa của căn nhà mở cửa và người xem cũng phải giữ khoảng cách giao thiệp.
Những người đi xem nhà, trước khi vào, sẽ phải trả lời một số câu hỏi như có những triệu chứng nhiễm vi rút hay không và ký giấy tờ sẽ không kiện tụng chủ nhà, nếu chẳng may bị nhiễm bệnh. Trong khi chủ nhà sẽ phải tẩy uế căn nhà sau mỗi kỳ mở cửa.

Tin tức khác...