Thời kỳ “đen tối” của thị trường chứng khoán đã qua?

New York: Phấn khởi vì những hy vọng là trận đại dịch COVID-19 đã giảm cường độ, không gia tăng nhanh như trước, chỉ số của các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đã gia tăng mạnh mẽ trong hôm thứ hai ngày 6 tháng 4.
Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York gia tăng 1,627 điểm hay 7.7 phần trăm và ở mức 22,679 điểm. Chỉ số Dow Jones đã gia tăng 24.5 phần trăm sau khi đã xuống đến mức thấp nhất trong tuần trước.
Tại Canada, chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto gia tăng 654 điểm hay 5 phần trăm và lên đến mức 13,592 điểm.
Các nhà đầu tư hy vọng nền kinh tế sẽ phục hồi trở lại trong một thời gian gần sau khi trận đại dịch COVID-19 tan biến dần.
Cũng trong hôm thứ hai, ông Mike Wilson, chiến lược gia trưởng của ngân hàng Morgan Stanley đã nói là thời kỳ đen tối nhất của cuộc suy thoái chứng khoán đã chấm dứt.
Ông Wilson cũng nói đây là thời điểm tốt cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu?

Tin tức khác...