Thời của sưu cao thuế nặng

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 14 tháng 12, quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản ở xứ này từ 0.25 phần trăm lên 0.75 phần trăm.
Các chuyên  gia tài chánh đã lượng định ảnh hưỏng của việc gia tăng lãi suất ở Hoa Kỳ, đối với nền kinh tế Canada, về giá dầu thô và về trị giá của đồng loonie so với đồng Mỹ kim.

Các thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ cho gia tăng mức lãi suất vì nền kinh tế của Hoa Kỳ đang tiến triển mạnh mẽ.

Cũng  theo nhận định của các chuyên gia tài chánh, thì  quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần nữa trong năm 2017?

Trong khi mức lãi suất ở Canada vẫn ở mức 0.5 phần trăm và nền kinh tế vẫn còn trong vòng trì trệ.

Nhận định của kinh tế gia Drek Burleton, của ngân hàng TD  với sự gia tăng mức lãi suất ở Hoa Kỳ:

-Trị giá của đồng loonie có  thể sút giảm thêm so với đồng Mỹ kim, nhưng mức sút giảm không có quá lớn, vì các nhà đầu tư đã  ước tính trước những gia tăng này trong nhiều tháng qua.

-Giá dầu thô có thể giảm, khi trị giá  của đồng Mỹ kim gia tăng.

-Mức lãi suất nợ nhà sẽ gia tăng. Các ngân hàng lớn ở Canada đã lần lượt cho gia tăng mức lãi suất nợ nhà trong những tháng qua.

Chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sút giảm 188 điểm trong ngày thứ tư, và ở mức 15,197 điểm. Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm 118 điểm và ở mức 19,792 điểm. Giá dầu thô giảm 2 Mỹ kim và ở mức 50.84 Mỹ kim một thùng, trong khi trị giá của đồng Gia kim xuống còn ở 75.31 xu Mỹ kim.

Tin tức khác...