Ông chồng vô tình vứt hết các món quà Giáng Sinh

Yellowknife: Như thông lệ hàng năm, gần đến ngày Giáng Sinh, bà Joni Walker ở thành phố Yellowknife

cũng đi shopping mua những món quà Noel cho ba  đứa con và 8 đứa cháu.

Nhưng năm nay dưới cây thông trong nhà, sẽ không có những món quà Noel.

Trong hôm thứ ba ngày 13 tháng 12, bà Joni đã nói với các phóng viên báo chí là  bà đã mua sẵn sàng từ nhiều tuần trước và để tất cả các món quà đã mua trong một bịch rác đen trong nhà để xe.

Mấy ngày sau đó, ông chồng trông thấy cái bịch rác trong nhà xe, bèn hỏi bà có phải đây là bịch rác. Bà Joni quên khuấy đi mất đó là những món quà bà dấu trong đó, nên đã gật đầu “yes”.

Sau khi ông vứt đi  thì nhiều ngày sau bà Joni mới nhớ đó là bịch đừng quà Giáng Sinh thì lúc đó đã quá trễ.

Bà Joni cũng cho biết trị giá những món quà tổng cộng từ $300 cho đến $400.

Tin tức khác...