Thỏa ước tự do mậu dịch USMCA

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 10, tổng thống Trump cũng như thủ tướng Trudeau đã lên tiếng ca ngợi thỏa ước tự do mậu dịch vừa đạt được giữa ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mễ Tây Cơ, USMCA.
Thỏa ước USMCA sẽ thay thế cho thỏa ước NAFTA , thỏa ước đã ký kết 25 năm qua.
Theo thủ tướng Trudeau thì với thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới, sẽ giúp tối tân và ổn định nền kinh tế, gia tăng tiêu chuẩn của cuộc sống cho những người Canadians trong những năm sắp đến.
Trong cuộc họp báo diễn ra ở Hoa Thịnh Đốn, tổng thống Trump ca ngợi việc thay thỏa ước NAFTA bằng thỏa ước USMCA là một việc làm hết sức lịch sử ở Mỹ và trên thế giới.
Tổng thống Trump cũng xác định là ông sẽ vẫn duy trì thuế đánh trên nhôm và thép nhập cảng từ Canada cũng như từ các nước khác trên thế giới.
Thủ tướng Trudeau cũng nói là ngày đạt được thỏa ước USMCA cũng là một ngày tuyệt vời cho Canada.

Tin tức khác...