Nạn thiếu linh mục trầm trọng: cha sở 91 tuổi về hưu, nhà thờ đóng cửa.

Edmonton, Alberta: Trong ngôi thánh đường nhỏ ở thành phố Edmonton, bổn đạo đã chen chúc nhau dự thánh lễ cuối cùng, trước khi ngôi nhà thờ đóng cửa và cha sở của nhà thờ này về hưu.
Bổn đạo đã ngồi chật thánh đường Công giáo St Patrick, để dự lễ do cha Frank Stemple cử hành.
Đây là thánh lễ cuối cùng của cha Stemple, năm nay 91 tuổi, và cũng là thánh lễ cuối cùng ở ngôi thánh đường này, trước khi cha sở về hưu và ngôi thánh đường bị đóng cửa.
Cha Stemple đã là linh mục 66 năm và đã làm cha sở của căn nhà thờ này 39 năm.
Hàng loạt những nhà thờ Công giáo đã bị đóng cửa ở Canada đã bị đóng cửa trong những năm gần đây, vì số bổn đạo sút giảm, số người đi tu cũng hiếm.

Tin tức khác...