Thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ

Ottawa: Trong hôm chúa nhật ngày 30 tháng 9, Canada và Hoa Kỳ đã đồng ý về một thỏa hiệp mới, thay thế cho thỏa hiệp cũ NAFTA.
Thỏa hiệp mới cũng bao gồm ba quốc gia và có tên là USCMA.
Trong một bản thông cáo chung của hai người trưởng nhóm là bà tổng trưởng ngoại giao Canada, Chrystia Freeland và ông Robert Lighthizer, người đại diện thương mại Hoa Kỳ, thì thỏa ước tự do mậu dịch USCMA sẽ giúp cho những nhân công, những nông gia và những nhà thương mại ở ba nước có phẩm chất cuộc sống cao hơn, do kết quả của việc tự do mậu dịch và sự tiến triển kinh tế trong toàn vùng.
Sau 14 tháng thương thảo, vào tối chúa nhật 30 tháng 9, thủ tướng Trudeau đã nhóm họp nội các, thông báo kết quả của cuộc thương thảo và sau đó mới công bố ra cho công chúng, và cùng 1 lúc với những công bố đến từ tòa Bạch Ốc.
Khi rời khỏi cuộc họp nội các trong tối hôm chúa nhật, thủ tướng Trudeau chỉ nói vắn tắt với báo chí là trong ngày ký kết thỏa ước tự do mậu dịch với Hoa Kỳ là một ngày tuyệt vời cho Canada.
Tuy có những đồng ý về một thỏa ước tự do mậu dịch với Canada và Mễ Tây Cơ, nhưng chính quyền Mỹ vẫn duy trì việc đánh thuế lên nhôm và thép nhập cảng từ bên ngoài, kể cả nhôm và thép nhập cảng từ Canada và Mễ Tây Cơ.

Tin tức khác...