Thỏa hiệp rút chân ra khỏi liên hiệp Âu Châu sẽ tốn công quỹ nước Anh 90 tỷ Mỹ kim

Luân Đôn: Một bản nghiên cứu của tổ chức tham vấn, the National Institute of Economic and Social Research vừa được công bố hôm thứ tư ngày 30 tháng 10 cho thấy là nếu nước Anh đạt đến một thỏa thuận, rút lui ra khỏi liên hiệp Âu Châu, thì tổn phí cho việc rút lui này lên đến 70 tỷ Bảng Anh hay 90 tỷ Mỹ kim.
Nước Anh sẽ phải thảo luận để đi đến một thỏa ước tự do mậu dịch mới với Liên Hiệp Âu Châu cũng như các nước khác.
Và nếu nước Anh tự động rút lui ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, không có 1 thỏa ước nào, thì tốn phí sẽ còn gia tăng gấp bội và nền kinh tế của nước Anh có thể đi vào vòng suy thoái.

Tin tức khác...