Thiếu tài xế xe bus chở học sinh, trong ngày khai trường

Toronto:Ngày 9 tháng 9 là ngày khai trường của các học sinh trong vùng thủ phủ Toronto, tuy nhiên có nhiều học sinh đã đến trường trễ trong ngày khai trường vì thiếu xe bus.
Theo cơ quan đặc trách về xe bus học sinh ở tỉnh bang Ontario, thì có gần 200 vụ trì trệ xe bus học sinh chỉ riêng trong khu vực York và nhiều xe bus đã trễ đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
Ngoài ra cũng có những vụ trễ xe bus học sinh ở các khu vực khác như ở thành phố Hamilton.
Theo những chỉ trích thì sự thiếu hụt tài xế xe bus chở học sinh mà nguyên do là chính quyền tỉnh bang cho đấu thầu khai thác việc chuyên chở học sinh này: những công ty trúng thầu đã trả lương thấp hơn cho những tài xế đang làm trước đây, khiến nhiều người đã bỏ việc.
Việc thiếu hụt tài xế xe bus học sinh nhiều nhất ở các vùng York, ở các thành phố Ottawa, Hamilton và Peterborough.
Vì thiếu hụt tài xế nên 1ngày nhiều tài xế phải liên tục chở học sinh đến trường nhiều lần và gây những chậm trễ.
Vùng đại thủ phủ Toronto có trên 600 trường học và gần 250 ngàn học sinh.

Tin tức khác...