Thiếu những tiền giấy loại 50 dollars trong thời đại dịch

Ottawa: Trong những ngày đầu của thời đại dịch COVID-19, đã có những nhu cầu cấp bách của quần chúng về những thứ như giấy vệ sinh, thuốc khử trùng và ngay cả bột men để làm bánh mì, và mới đây một thứ nhu cầu khác ở Canada là tiền giấy loại 50 dollars.
Theo ngân hàng trung ương Canada thì hiện nay loại giấy bạc 50 dollars đang thiếu hụt ở các ngân hàng vì số người yêu cầu loại tiền giấy này gia tăng: không có những thiếu hụt những loại tiền giấy 20 dollars hay 100 dollars nhưng chỉ thiếu loại 50 dollars.
Một trong những lý do có sự thiếu hụt này, là trong thời gian có đại dịch, người người đã tích trữ các nhu yếu phẩm phòng khi phải cách ly quá lâu.
Ngoài ra người ta còn dự trữ tiền mặt ở nhà, phòng xa vì một lý do nào đó mà các ngân hàng không mở cửa.
Đa số người ta chọn giữ tiền loại 50 dollars, vì nếu giữ loại $20 thì phải giữ quá nhiều, mà nếu giữ loại $100 thì khó xài, vì ít người có tiền thối lại khi phải mua sắm.

Tin tức khác...