Thiếu những thực phẩm Trung đông trong các ngân hàng thực phẩm từ thiện.

Mississauga, Ontario: Các ngân hàng thực phẩm từ thiện trong thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario đang cần thêm những loại thực phẩm mà những người Trung đông ưa thích, vì số người tỵ nạn nhất là những người tỵ nạn Syria đến xin thực phẩm gia tăng.

Phát ngôn viên của hệ thống ngân hàng thực phẩm ở Mississauga  cho biế là họ cần thêm những loại thực  phẩm Trung đông như labneh,hạt cumin, lá nho, gạo, chickpeas, thịt halal là thịt  có ông đạo chứng giám trước khi các đồ tể giết những con vật,v.v.

Theo ông Najam Syed, người phụ trách ngân hàng thực phẩm cho trung tâm cộng đồng những người Hồi giáo ở thành phố Mississauga, thì họ chỉ có khả năng cung cấp khoảng 40 phần trăm số thực phẩm mà những người Hồi giáo đến xin, còn lại thì ông ta kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng.

Ông Syed cũng cho biết sau khi có số người tỵ nạn Syria được nhận vào Canada, số gia đình người Hồi giáo sử dụng ngân hàng thực phẩm dành cho người Hồi giáo này gia tăng  từ 50 gia đình lên đến 210 gia đình. Một gia đình người Hồi giáo trung bình có đến 6 nhân mạng, chứ không phải 4 người như những gia đình Canadians.

Tin tức khác...