Thiếu giáo viên dạy tiếng Pháp trầm trọng

Montreal: Niên học mới sắp bắt đầu, các học sinh chuẩn bị trở lại trường, nhưng không biết có đủ giáo viên cho số học sinh này không, nhất là những giáo viên dạy bằng tiếng Pháp.
Trong hôm thứ tư ngày 29 tháng 8, các hội đồng giáo dục trên toàn tỉnh bang Quebec đã cho biết là họ lo ngại sẽ không có đủ số giáo viên dạy bằng tiếng Pháp.
Ban giám hiệu của trường Socrates Démosthène, một trường tư ở vùng Côte des Neiges trong thành phố Montreal cho biết là họ chưa kiếm ra được giáo viên dạy lớp 4.
Nhiều trường đã phải nài nỉ những giáo viên đã về hưu, quay lại dạy học.
Trong khi đó theo cơ quan the Commission Scolaire de Montreal thì thành phố Montreal cần thêm ít nhất 50 giáo viên dạy bằng tiếng Pháp trong mùa tựu trường năm nay.
Không những thiếu giáo viên tiếng Pháp mà còn thành phố Montreal còn thiếu cả những giáo viên dạy bằng tiếng Anh.
Theo những nhận xét thì hiện tại không những tỉnh bang Quebec, mà còn ở tất cả các tỉnh bang ở Canada, đang cần thêm những giáo viên, cho những gia tăng của số người tỵ nạn đến Canada ngày càng nhiều trên cả hai phương diện hợp pháp và bất hợp pháp.

Tin tức khác...