Tệ trạng những sản phụ qua Canada sinh con để có quốc tịch.

Halifax: Trong cuộc hội thảo về đường hướng hoạt động của khoảng 3 ngàn đại biểu của đảng Bảo Thủ liên bang, đang diễn ra ở thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia, các đại biểu đã thảo luận về dự tính hủy bỏ việc trao quốc tịch cho tất cả mọi hài nhi sinh ra ở Canada.
Việc này đã khiến hàng ngàn những sản phụ, nhất là những sản phụ Trung quốc, qua du lịch Canada với mục đích sanh con ở Canada, để đứa con có quốc tịch Canada.
Theo tin của đài CBC phổ biến hôm thứ ba ngày 28 tháng 8, thì 22 phần trăm những hài nhi sanh ra ở các bệnh viện trong tỉnh bang British Columbia trong một năm, là do các sản phụ ngoại quốc.
Những người ngoại quốc giầu có, đã lợi dụng những kẽ hở của luật pháp Canada, đưa vợ đến Canada sinh nở: những người này vừa được hưởng những tiện nghi săn sóc y tế và vừa giúp đứa con mới sinh ra trở thành công dân Canada.

Tin tức khác...