Thiếu bác sĩ ở thị trấn Petawawa

Petawawa, Ontario: Vì thiếu bác sĩ gia đình, khiến cư dân trong thị trấn Petawawa, tỉnh bang Ontario đã phải sử dụng phòng cấp cứu trong bệnh viện của thị trấn, theo như những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 31 tháng 7.
Y viện cộng đồng, the Petawawa Centennial Family Health Clinics là y viện duy nhất trong thị trấn của 17,500 dân.

Y viện này có tổng cộng 7 bác sĩ nhưng có nhiều bác sĩ chỉ làm việc bán phần, nên số bác sĩ phục vụ cho 17,500 cư dân chỉ tương đương với 5 bác sĩ.

Y viện này có ngân sách mướn thêm bác sĩ, nhưng cho tới nay vẫn chưa kiếm thêm được những bác sĩ muốn đến làm việc.

Thị trấn Petawawa nằm cách thủ đô Ottawa khoảng 160 cây số về hướng tây bắc.

Theo ông Tom Mohns, phó thị trưởng của thị trấn Petawawa thì vì thiếu bác sĩ gia đình, nên khu cấp cứu của bệnh viện thị trấn bao giờ cũng đông nghẹt bệnh nhân đến xin khám bệnh.

Khó khăn của thị trấn Petawawa là những bác sĩ gia đình đang làm việc ở thị trấn này, lần lượt về hưu, trong khi các bác sĩ trẻ lại không muốn đến đây định cư, tuy chẳng cách xa thành phố Ottawa bao xa.

Tin tức khác...