Trộm ăn cắp những chai nước không, để dành cho cơ quan từ thiện.

Calgary, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 30 tháng 7, một tổ chức từ thiện ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta đã gặp khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ cho những người khuyết tật, khi một trong những nguồn lợi tài chánh của tổ chức này, đang bị trộm ăn cắp.

Tổ chức từ thiện có tên là Vevoca Centre for Disability Services đã cho biết là một trong những nguồn lợi tài chánh của tổ chức này là đi quyên góp những chai plastic đựng nước của các nhà hảo tâm.

Những nhà hảo tâm thường để những túi đựng những chai nước plastic trước cửa nhà, theo những ngày hẹn trước, để xe vận tải của tổ chức từ thiện Vevoca chạy ngang thu góp.

Tuy nhiên mới đây số chai không mà tổ chức này thu được đã giảm.

Các máy hình an ninh ở các tư gia cho thấy là có những kẻ trộm đến lấy những bao đựng chai không, trước khi xe vận tải của tổ chức từ thiện Vevoca chạy đến.

Theo ông Matthew Nomura, chủ tịch của tổ chức Vevoca thì điều làm người ta giận dữ là số tiền thu vào nhờ bán những chai không, sẽ dùng để cung cấp những dịch vụ cho những người tàn tật trong thành phố.

Tin tức khác...