Thiết lập mật khẩu cho tài liệu Word

Với vài thao tác đơn giản, có thể đặt mật khẩu (password) cho tài liệu Word của mình, nâng cao tính bảo mật khi chia sẻ.
Trước hết hãy mở tài liệu muốn thiết lập mật khẩu, sau đó chọn File. Trong giao diện Info, hãy nhấn nút “Protect Document” rồi chọn tiếp mục “Encrypt with Password” trong trình đơn xổ xuống vừa xuất hiện.

Lúc này, trong hộp thoại Encrypt Document vừa xuất hiện, đặt mật khẩu cho tài liệu vào khung Password, sau đó nhấn OK.
Word không giới hạn độ dài ký tự, tuy nhiên, hãy lập danh sách mật khẩu để phòng tránh việc thất lạc hay quên.
Tiếp đến, hộp thoại Confirm Password sẽ hiển thị và yêu cầu nhập lại mật khẩu vừa tạo vào khung Reenter password. Khi hoàn tất, hãy nhấn nút OK.
Từ bây giờ, vùng Protect Document sẽ được highlight bằng màu vàng và thông báo rằng tài liệu này đã được bảo vệ và cần phải có mật khẩu mới mở được.
Vẫn trong tài liệu word muốn thiết lập mật khẩu, đối với phiên bản Word 2013, truy cập vào File > Save As.
Lúc này, trong giao diện Save As, chọn vị trí để lưu lại tài liệu đã được thiết lập mật khẩu. Tại đây, có thể nhấn chọn dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive; hoặc chọn “Current Folder” hay một số thư mục khác trong Computer.
Đối với phiên bản Word 2007, hãy nhấn vào nút Office ở góc trên bên trái giao diện rồi chọn Save As > Other Formats. Còn nếu như sử dụng phiên bản cũ hơn là Word 2003, chọn File > Save As.
Tiếp đến, cửa sổ Save As sẽ xuất hiện, có thể trỏ đến một vị trí cố định trên máy tính để lưu tài liệu này. Sau đó hãy nhấn vào Tool và chọn “General Options”.
Tại cửa sổ General Options vừa xuất hiện, nhập mật khẩu vào khung Password to open và nhấn nút OK.

thietlap2
Hộp thoại Confirm Password sẽ hiển thị và yêu cầu xác nhận lại mật khẩu vừa nhập vào khung Reenter password to open. Khi đã nhập xong, nhấn OK để đóng cửa sổ này lại rồi nhấn tiếp nút Save.
Tương tự như thao tác với giao diện Backstage Info, hệ thống vẫn nhắc nhở người dùng luôn ghi nhớ mật khẩu của tài liệu này.
Như vậy, bạn đã hoàn tất thao tác thiết lập mật khẩu cho tập tin Word của mình.

More Stories...