Thiền sư Thích Nhất Hạnh về sống ở Việt Nam

Đà Nẵng: Trong hôm 28 tháng 10 năm 2018, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về Việt Nam trong chuyến bay từ phi trường Vọng Các đến phi trường Đà Nẵng.
Theo những tin tức thông báo thì thiền sư sẽ ở lại khu nghỉ mát ở Đà Nẵng, trước khi trở lại chùa Từ Hiếu ở thành phố Huế và sẽ sống ở chùa Từ Hiếu một thời gian.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 và trở thành đại đức khi ông 23 tuổi.
Vào thập kỷ của những năm 1960, ông đã kêu gọi tìm cách chấm dứt cuộc chiến Việt Nam.
Năm 1966, ông đã qua Pháp sống trong làng Hồng ở miền nam nước Pháp và đi du hành qua nhiều nước trên thế giới cổ võ cho sự hòa bình và tâm thân an lạc.
Thiền sư đã dạy người ta nên tìm cách sống vui với những gì mình có trong hiện tại. Ông đã được xem như là một tu sĩ Phật giáo nổi tiếng đứng hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có đức Đại Lai Lạt Ma.
Năm 2014, thiền sư bị stroke và phải vào bệnh viện 4 tháng rưỡi.
Ông cũng đã từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình vào năm 1967 bởi cố mục sư Martin Luther King .
Thiền sư cũng là tác giả trên 100 cuốn sách và trong đó có cuốn sách sự kỳ diệu của chánh niệm ( the Miracle of Mindfullness)
Thiền sư Nhất Hạnh hiện nay phải ngồi xe lăn và vẫn chưa nói rõ ràng vì ảnh hưởng của stroke.

Tin tức khác...