Chính quyền Mỹ trả tự do cho một số người Việt đang bị giam giữ chờ ngày bị trục xuất.

Los Angeles: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 10, chính quyền liên bang Hoa Kỳ đang làm thủ tục trả tự do cho một số người Việt, đang bị giam giữ ở các trại giam giữ những di dân chờ ngày bị trục xuất.
Theo những nguồn tin thông thạo thì sau cuộc họp với các viên chức của chính quyền cộng sản Việt Nam vào ngày 6 tháng 8 năm nay 2018, cơ quan kiểm soát di dân và hải quan (ICE) Hoa Kỳ đã báo cáo là những người Việt đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, có thể sẽ không thể bị trục xuất về Việt Nam, vì chính quyền cộng sản Việt Nam có thể không nhận?
Cơ quan ICE cũng loan báo là cơ quan này sẽ bắt đầu những thủ tục trả tự do cho những người Việt đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 và đã bị giam giữ trên 90 ngày.
Vào năm 2008, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký một thỏa ước là những người Việt đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, sẽ không bị chính quyền Mỹ trục xuất về lạii Việt Nam.
Ngày 12 tháng 7 năm 1995 là ngày Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập những quan hệ ngoại giao.
Phần lớn những người Việt đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 là những người tỵ nạn

Tin tức khác...