Thị trường địa ốc ở Canada đang ở trong tình trạng “lè phè”.

Toronto: Theo bản tường trình của công ty địa ốc Royal LePage phổ biến hôm thứ sáu ngày 13 tháng 10, thì nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada nói chung đang ở trong tình trạng “Goldilocks”, có nghĩa là có tiến triển chút đỉnh, mà  “không quá nóng, không quá lạnh”.

Cũng theo bản tường trình này thì đây là lần đầu tiên mà 5 thị trườn nhà cửa lớn nhất ở Canada đều phát triển, không có  nơi nhà lên giá và chỗ khác thì nhà xuống giá.

Trong ba tháng của tài khóa thứ ba của năm nay, 5 thị trường địa ốc ở các vùng đại thủ phủ Toronto, đại thủ phủ Vancouver, đại thủ phủ Montreal, Calgary và Ottawa đều  gia tăng giá cả từ 1.5 phần trăm cho đến 3.5 phần trăm.

Theo nhận định của các chuyên gia địa ốc của công ty Royal LePage thì sự gia tăng đồng đều về giá nhà của 5 thị trường nhà cửa lớn nhất Canada, cho thấy nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada đã có sự quân bằng.

Nếu tính theo giá cả một năm, tính đến cuối tháng 9, thì giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 21.7 phần trăm, giá nhà ở Monteal gia tăng 14.3 phần trăm, giá nhà ở Ottawa gia tăng 7.9 phần trăm, gia tăng 5 phần trăm ở Calgary.

Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver gia tăng chỉ có 2.5 phần trăm, vì có thể đã không còn nhiều những người mua đến từ Trung quốc và có thể giá nhà ở Vancouver đã lên quá cao?

 

More Stories...