Theo nhận định của cựu thủ tướng Mulroney, thì chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra những lợi điểm của tự do mậu dịch.

Ottawa: Trong khi đại diện của ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mễ Tây Cơ đang mở những cuộc thương thảo để tìm cách duy trì thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA, thì cựu thủ tướng Mulroney đã lên tiếng cho là  chỉ có những kẻ ngu mới không nhận ra những lợi điểm của tự  do mậu dịch.

Cựu thủ tướng Mulroney giữ chức thủ tướng từ những năm 1984 cho đến 1993, là người đã đại diện Canada ký kết vào thỏa ước NAFTA.

Theo cựu thủ tướng thì  nhờ vào thỏa ước NAFTA mà nền kinh tế của ba quốc gia đã tiến triển mạnh hơn những ước tính.

Hiện nay có những căng  thẳng  giữa  đại diện các quốc gia trong cuộc thảo luận sửa đổi thỏa ước NAFTA. Bà  Chrystia Freeland, tổng trưởng ngoại giao Canada đã nhận là có những khác biệt lớn lao giữa những đại diện ba quốc gia trong cuộc thảo luận và  cuộc thảo luận sẽ còn kéo dài sang đến năm tới 2018.

Theo bà  tổng trưởng Freeland thì phía Hoa Kỳ đã đưa ra những đòi hỏi nhằm bảo vệ quyền lợi của họ, trái với những điều lệ được đề ra bởi tổ chức tự do mậu dịch thế giới WTO.

 

Tin tức khác...