Thêm nhiều công việc về ngành báo chí bị cắt giảm ở Canada

Vancouver: Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng giêng, công ty truyền thông Postmedia cho biết sẽ cắt giảm 90 nhân viên báo chí, cùng tổ hợp những tòa báo ở các thành phố Vancouver, Edmonton, Calgary và Ottawa.

Công ty Postmedia là chủ nhân nhiều tờ báo khác nhau ở các thành phố lớn ở Canada.

Theo ông Paul Godfrey, chủ tịch điều hành của công ty Postmedia thì tuy một văn phòng báo cho hai tờ báo khác nhau, nhưng vẫn hoạt động riêng biệt.

Tại thành phố Vancouver, hai tờ báo của công ty Postmedia dùng chung một địa chỉ là báo Vancouver Sun và the Province. Tại thành phố Calgary, một văn phòng cho hai báo Calgary Herald và Calgary Sun. Một văn phòng cho hai tờ báo Edmonton Journal và Edmonton Sun. Tại thủ đô Ottawa, một tòa báo sẽ dùng cho hai tờ báo Ottawa Sun và Ottawa Citizen.

Tuy nhiên ở thành phố Toronto, hai tờ báo của công ty này là tờ Toronto Sun và National Post vẫn có hai tòa báo riêng biệt.

More Stories...