Hệ thống vận chuyển công cộng SmartTrack có thể vận chuyển trên 300 ngàn hành khách 1 ngày

Toronto: Theo kết quả những nghiên cứu của trường đại học Toronto, thì dự trù thiết lập hệ thống vận chuyển công cộng SmartTrack ở thành phố Toronto, có thể có nhiều hành khách hơn hệ thống xe lửa GO.

Bản khảo cứu này cũng cho biết là không những có thêm hành khách, hệ thống SmartTrack còn giúp làm giảm số hành khách đông đảo trên hệ thống xe điện ngầm 17 phần trăm.

Theo lời thị trưởng John Tory thì hai cuộc nghiên cứu , một của trường đại học Toronto và một cuộc khảo cứu khác của công ty tham vấn HDR, đều đưa ra những viễn tượng lạc quan cho hệ thống vận chuyển SmartTrack.

Theo bản nghiên cứu của trường đại học Toronto thì vào năm 2031, số người xử dụng hệ thống vận chuyển SmartTrack một ngày sẽ lên đến 314,567 người, nếu cứ 5 phút lại có một chuyến xe.

Hiện nay có khoảng 270 ngàn người dùng hệ thống xe lửa GO hàng ngày.

Chi phí xây cất hệ thống SmartTrack lên đến 8 tỷ dollars và cần 7 năm cho việc hoàn thành

More Stories...