Thêm nhiều công ăn việc làm ở thành phố Brampton

Brampton: Trong hôm thứ sáu ngày 21 tháng 10, thủ tướng Justin Trudeau đã đến thành phố Brampton, chủ tọa lễ thiết lập thêm một kho chứa hàng hóa của công ty Amazon.

Việc bành trướng hoạt động của công ty Amazon  ở Canada  đã giúp tạo thêm 700 công ăn việc làm mới ở  thành phố Brampton.

Trong lễ khai mạc, thủ tướng Trudeau tuyên bố là đây là một ngày trọng đại của công ty Amazon khi công ty này cho khánh thành một cơ sở cung cấp hàng hiện đại.

Trong tháng qua, công ty Amazon, với kho hàng mới ở Canada, đã có thể cung ứng dịch vụ là gửi hàng ngay trong ngày đặt đơn mua, cho những người Canadians. Dịch vụ giao hàng nội trong ngày chỉ dành cho những khách hàng có thẻ Amzon Prime và những đơn đặt hàng mua nhiều hơn $11.99.

Tin tức khác...