Thỏa hiệp với Quebec, giúp tỉnh bang Ontario tiết kiệm 70 triệu dollars.

Toronto: Một thỏa hiệp đã được ký kết giữa các chính quyền tỉnh bang Ontario và Quebec trong hôm thứ sáu ngày 21 tháng 10, sẽ giúp cho chính quyền tỉnh bang Ontario tiết kiệm 70 triệu dollars.

Chính quyền tỉnh bang Ontario  thỏa thuận mua điện từ tỉnh bang Quebec hàng năm trong vòng 7 năm, với số lượng điện đủ cung cấp cho một thành phố lớn tương tự như thành phố Kitchener.

Như thế chính quyền tỉnh bang sẽ giảm bớt việc dùng khí đốt, giảm số khí carbon thải ra không gian.

Số điện mà chính quyền tỉnh bang Ontario mua của Quebec là thủy điện.

 

Tin tức khác...